Naše nabídka pro hrady a zámky

Společným cílem majitelů a správců památkových objektů je poskytnout svým hostům úplný návštěvnický servis a turistické informace již před branami nebo vstupem do objektu. K předání věrohodných informací o všech turistických produktech velmi dobře poslouží některý zvukový nebo multimediální průvodce DARUMA VOICE GUIDE z naší produktové řady.

 

… a nyní také můžete pro komentované prohlídky v mnoha jazykových verzích využít  mobilní aplikaci DARUMAgo! s desítkami audio a video spotů, stovkami fotografií a texty.

Existují nepřeberná množství průvodcovských aplikací, ale velmi často bývá návštěvník při jejich používání otráven nebo zmaten namísto toho, aby byl ohromen, pobaven a vzdělán.

Podle studie provedené v létě roku 2011 v Davis Museum při Wellesley College strávili návštěvníci u jednotlivých exponátů průměrně 39 sekund, zatímco s využitím smartphone aplikace (multimediální průvodce expozicí), která jim umožnila navázat  bližší vztah s umělcem nebo vystavovaným předmětem,  se tato doba prodloužila až na 3 minuty 15 sekund.