Naše nabídka pro obce

Naší snahou je poskytnout turistům a návštěvníkům obce orientační a informační systém, který jim prostřednictvím originálního a aktuálního kartografického díla nabídne rychlou orientaci v obci a zároveň představí kulturně historické památky, seznámí je s minulostí a současností obce a vybídne k návštěvě nejčastěji vyhledávaných turistických cílů.

 

… a nyní také komentované prohlídky pro novou generaci turistů - mobilní aplikace DARUMAgo! s desítkami audio a video spotů, stovkami fotografií, texty a navigací na bod zájmu.

Existují nepřeberná množství turistických aplikací, ale velmi často bývá návštěvník při jejich používání otráven nebo zmaten namísto toho, aby byl ohromen, pobaven a vzdělán.

Náš zkušený tým složený z redaktorů, překladatelů, rodilých mluvčích a českých herců umožní dosažení profesionálních a přesto ekonomicky výhodných výsledků. Budeme pracovat přímo v místě, využívat osobnosti z vaší obce, k posluchačům budou promlouvat lidé, kteří dobře znají nejen vaši obec a její okolí, ale i historii a zajímavé obyvatele.