Prezentační plochy

Společným cílem našich zákazníků, odpovědných zástupců měst a naší společnosti je stávající informace o nabídce výrobků, služeb a turistických produktů z celého města a jeho okolí propojit, vytvořit ucelenou a moderní prezentaci přímo „na ulici“. Tato vzájemná spolupráce je tradičně kvalitně organizovaná a je respektována rozmanitost názorů a postojů jednotlivých účastníků. Tato „komunita“ může vygenerovat působivé výsledky, ve které jednotlivec, či malá skupina nemůže doufat. Kolektivní obsah je přínosnější než suma jednotlivých dílčích a samostatných prezentací. Zvyšuje se tak potenciál všech jednotlivců této „komunity“.