Self promo

Originální nápad s potenciálem obohatit vaši prezentaci - krátký prezentační slogan vysílaný v místech, kterými musí projít všichni návštěvníci města, a která jsou jiným reklamním médiím zapovězena.

 

Navštivte město Slavonice - renesanční perlu Evropy.
Štěstí, co je štěstí? Muška jenom zlatá.
Gymnázium Vítězslava Nováka - tradice a perspektiva.
Chcete nejlepší jízdní kolo? Chtějte Horez.
Bar restaurant Udírna - místo kde chutná.
Jediný klasický dvousložkový živý jogurt ve skle z Jindřichova Hradce.