Záruka a servis

Společnost DARUMA spol. s r.o. vydává záruku na veškeré své produkty na ochranu proti vadám materiálů a provedení na dobu 2 let od data jejich zakoupení.

Servis a podpora během záruční lhůty

Během záruční lhůty společnost DARUMA spol. s r.o. buď dokazatelně vadné výrobky opraví nebo je vymění. Pokud by společnost DARUMA spol. s r.o. nebyla schopna výrobek opravit nebo vyměnit během rozumné doby, může poskytnout úhradu jeho nákupní ceny.

Servis a podpora po vypršení záruční lhůty

Pokud dojde k závadě na jakémkoli produktu dodaném společností DARUMA spol. s r.o. po uplynutí záruční lhůty, obraťte se na autorizované servisní středisko dodavatele.