Ukázky

Uživatelé multimediálních informačních panelů chtějí jejich prostřednictvím zjistit co nejvíce informací o nabízeném produktu či službě. Existuje několik možností, jak tento cíl naplnit, a je dobře mít na paměti, že stejně jako nedostatek informací, tak i jejich nadbytek, může jejich důvěryhodnost snižovat.